برای ارسال درخواست دعوت سخنرانی,کلاس یا دوره فرم زیر را با دقت پر کنید و منتظر تماس همکاران ما باشید

پر کردن فرم زیر صرفا به معنی درخواست می‌باشد و پذیرش یا عدم پذیرش درخواست و شرایط همکاری از طریق تماس به شما اعلام می‌گردد
 

دعوت برای سمینار